تعرفه تعمیرات PlayStation3

۲۷ تیر ۱۴۰۱

/

توسط دکتر کنسول

رفع چراغ زرد و صفحه قرمز ( ریبال کردن ) **** ۶۰۰۰۰۰
تعویض لنز اسلیم*************** ۳۵۰۰۰۰
رفع خاموش شدن ناگهانی *************** ۶۵۰۰۰۰
سرویس کامل PS3 بدون تعویض قطعه*************** ۸۰۰۰۰
تعمیر و سرویس درایو بدون تعویض قطعه *************** ۱۵۰۰۰۰
تعویض آنالوگ های دسته*************** ۱۲۰۰۰۰
تعمیر و رفع کار نکردن صحیح دسته*************** ۱۲۵۰۰۰
دانگرید و کپی خور دستگاه *************** ۳۵۰۰۰۰

 

دیدگاه ها