تعرفه تعمیرات PlayStation4 و XBOX ONE

۲۷ تیر ۱۴۰۱

/

توسط دکتر کنسول

تعویض  CPU ,NAND و **********  تماس بسته به مدل
(ریبال) *************** ۱۲۵۰۰۰۰-۱۶۵۰۰۰۰
تعویض درایو نوری *************** ۸۵۰۰۰۰
تعویض لنز *************** ۶۵۰۰۰۰
رفع فریز ایکس باکس وان **** ۹۵۰۰۰۰
تعویض آنالوگ های دسته پلی استیش ۴ ************ ۱۸۰۰۰۰
تعمیر سوئیچ های دسته و برد اصلی دسته پلی ۴******* ۹۵۰۰۰
تعمیر و تعویض آداپتور پلی استیشن ۴ ******* ۱۶۰۰۰۰۰