تعرفه هزینه تعمیرات XBOX 360

۲۷ تیر ۱۴۰۱

/

توسط دکتر کنسول

جیتگ ایکس باکس ********** ۳۵۰۰۰۰

رفع سه چراغ قرمز(ریبال) *************** ۶۰۰۰۰۰
هک و کپی خور (جیتگ) ********* ۳۵۰۰۰۰
تعویض درایو ایکس باکس ۳۶۰*************** ۷۵۰۰۰۰
تعمیر و تعویض لنز ایکس باکس فت *************** ۳۰۰۰۰۰
خدمات تعویض لنز  xbox 360 اسلیم*************** ۳۵۰۰۰۰
تعویض موتور بغل درایو*************** ۱۸۰۰۰۰
انجام تعویض ریبون پاور و اجکت تاچ اسلیم *************** ۲۲۰۰۰۰
رفع هنگ و فریز ایکس باکس اسلیم *************** ۶۵۰۰۰۰
سرویس کامل XBOX بدون تعویض قطعه*************** ۸۰۰۰۰
تعمیر و سرویس درایو بدون تعویض قطعه *************** ۸۰۰۰۰
تعویض آنالوگ های دسته*************** ۸۰۰۰۰
تعمیر سوئیچ های دسته و برد اصلی*************** ۹۰۰۰۰
تعویض فن آداپتور*************** ۲۵۰۰۰۰