تعمیرات فوق تخصصی XBOX ONE

۲۷ تیر ۱۴۰۱

/

توسط دکتر کنسول

تعمیر و رفع کلیه ایرادات  XBOX ONE
تعویض و ریبال : APU , RAM , SOUTH BRIDGE , NAND 

تعمیر و رفع هنگ و فریزو خاموش شدن ناگهانی
تعمیر برد اصلی ، درایو نوری ، آداپتور ، کنترلر ، کینکت و ….