ریبال Xbox 360 – Ps3

۲۷ تیر ۱۴۰۱

/

توسط دکتر کنسول

با کامل کردن لوازم و ابزار کار مجموعه دکتر کنسول و گسترش کار تعمیرات تخصصی مادر برد های کنسول های مختلف یکی از گام های بلند مجموعه دکتر کنسول تعمیرات تخصصی مادر برد کنسول های بازی مانند مادر برد ایکس باکس xbox 360 ,  مادر برد play station 3  نیز مورد تعمیر قرار میگیرد.